Projekti

Projekt

Knjiga na kotačima

Projektom Knjiga na kotačima Grad Hrvatska Kostajnica te općine Majur, Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica uvest će novu uslugu pokretne knjižnice. Projekt je usmjeren na pripremu i provedbu participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija te provedbu aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju prema skupinama kojima je pristup knjizi umanjen. 

Organizirat će se redovni književni susreti za djecu i umirovljenike, radionice za djecu s poteškoćama u čitanju i radionice informatičke pismenosti s ciljem olakšavanja pristupa čitalačkim sadržajima ciljanim skupinama. Provest će se javna kampanja sa svrhom poticanja čitanja.

O Projektu

Hrvatska Kostajnica i njena Gradska knjižnica suočavaju se s izazovima prikupljanja financijskih resursa za organizaciju redovnih čitalačkih aktivnosti koje se smatraju velikom potrebom za razvoj lokalne kulturne i čitalačke publike. Široki i rijetko nastanjeni prostor mahom starog stanovništva koje je u nepovoljnom socioekonomskom položaju nema dostatnih resursa za konzumiranjem kulturnih i čitalačkih sadržaja u samom Gradu Hrvatska Kostajnica, što doprinosi izazovima u području socijalne isključenosti, posebno posljednjih godinu dana u kontekstu epidemije koronavirusa. 

Ovim projektom navedenim skupinama bilo bi omogućeno korištenje gradskih kulturnih i čitalačkih resursa u mjestima prebivališta, odnosno boravišta. Uspostavljanjem dodatnog odjela, odnosno knjižnične službe u smislu pokretne knjižnice (bibliokombija) uvelike će se ojačati i prošiti kapaciteti knjižnice za obavljanje njezine temeljne zadaće: poticanje i promicanje čitanja za sve, bez obzira na dob i socioekonomski status. Osim dostupnosti knjige kao takve stanovnicima u udaljenim područjima, omogućit će se korištenje i online knjižničnih resursa, kao i potaknuti razvoj informatičkog lokalnog društva kojem je pristup kulturnim sadržajima omogućen „jednim klikom“. Područje na kojem se provodi projekt obuhvaća okvirno 800 000 kilometara kvadratnih na kojem je nastanjeno oko 12 000 osoba. 

S obzirom na broj nacionalnih manjina nastanjenih na prostoru Hrvatske Kostajnice i okolice, provest će se kampanja poticanja čitanja hrvatske, srpske i bošnjačke književnosti, a u Gradskoj knjižnici provodit će se javna predavanja te organizirati book club s moderatorom na umirovljenike i za djecu, ali i posebne radionice za djecu s poteškoćama u čitanju i učenju. Provedba ovog projekta doprinosi ciljevima Nacionalne strategije poticanja čitanja te
uspostavljanju učinkovitog društvenog okvira za podršku čitanju, razvoj čitalačke pismenosti i poticanje čitatelja na aktivno i kritičko čitanje, povećanje dostupnosti knjiga i drugih čitalačkih materijala u skladu sa Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj i smjernicama IFLA-e (The International Federation of Library Associations and Institutions).

Ciljne skupine:
Mlađi od 25 godina – 200 sudionika, stariji od 54 godine – 200 sudionika, pripadnici nacionalnih manjina – 100 sudionika, nezaposleni – 100 sudionika

PRORAČUN PROJEKTA: 2.398.987,43 KUNA od čega je 85%- 2.039.139,32 kn financirano iz Europskog socijalnog fonda: a 15%- 359.848,81 kn iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

TRAJANJE PROJEKTA: 16. rujna 2021.godine- 16. rujna 2023. godine

Projektne aktivnosti

– Nabava i opremanje bibliokombija u svrhu razvoja usluge pokretne knjižnice.
– Održavanje 80 radionica čitanja za djecu s poteškoćama u čitanju.
– Održavanje 80 radionica čitanja u okviru književnog kluba za djecu.

– Održavanje 80 radionica čitanja u okviru književnog kluba za umirovljenike.
– Izrada web stranica knjižnice s online čitalačkim (e-knjige) i edukativnim materijalima.
– Uspostavljanje web kataloga.
– Održavanje 44 radionice informatičke pismenosti.
– Osmišljavanje metodologije i provedba istraživanja o navikama čitanja stanovnika Hrvatske
Kostajnice.
– Tiskanje 250 komada publikacije s rezultatima istraživanja.
– Održavanje 5 javnih predavanja.
– Održavanje 10 kreativnih radionica s djecom.
– Izrada i tisak brošura s dječjim uradcima nastalim na kreativnim radionicama.
– Održavanje 6 projekcija filmova na temu knjige.
– Organizacija dvodnevne manifestacije Dani hrvatske knjige.
– Organizacija dvodnevne manifestacije Dani srpske knjige.
– Organizacija dvodnevne manifestacije Dani bošnjačke knjige.

Bibliokombi

Usluga namijenjena nekadašnjim i sadašnjim korisnicima knjižnice koji su u nemogućnosti zbog zdravstvenih, ekonomskih ili drugih razloga koristiti usluge knjižnice pa će zbog toga biti organizirana periodična mogućnost korištenja knjižnog fonda/posudba i vraćanje knjiga na unaprijed dogovorenim lokacijama na kojima će bibliokombi stajati i nuditi navedene usluge kao i korištenje web kataloga.

Projektni Tim

Voditelj projekta

Vladimir Dujnić

Mob: 091-5820181
Mail: Vladimir.d@gkcmc.hr

Asistent voditelja projekta

Ivan Lončar

Mob: 095-1201748
Mail: ivan.l@gkcmc.hr

Koordinator projekta

Tvrtko Sokler

Mob: 099-8075670
Mail: tvrtko.s@gkcmc.hr

Tehnički asistent

Mihaela Nauković

Mob: 099-8603276
Mail: mihaela.n@gkcmc.hr

Voditelj književnog kluba za djecu i umirovljenike

Sabiha Novljaković

Mob: 099-8603276
Mail: sabiha.n@gkcmc.hr

Ostali kontakti

knjiznica@gkcmc.hr
BIBLIOKOMBI: bibliokombi@gkcmc.hr
Tel: 044/851-833

Scroll to Top
Skip to content