O nama

Knjižnična djelatnost

Gradska knjižnica i čitaonica Milivoja Cvetnića Hrvatska Kostajnica po svojoj funkciji i namjeni organizirana je kao javna knjižnica koja svoju djelatnost obavlja na području Grada Hrvatska Kostajnica i šire..

Osnovna zakonska djelatnost knjižnice obuhvaća nabavu, stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, izradu informacijskih pomagala, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima, osiguravanje korištenja i posudbe građe te protoka informacija, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju građe, informacijskih pomagala i izvora, kao i vođenje dokumentacije i statistike o građi i korisnicima te o poslovanju.

Gradska knjižnica i čitaonica Milivoja Cvetnića Hrvatska Kostajnica samostalna je ustanova u kulturi koja zadovoljava kulturne i informacijske potrebe lokalne zajednice. Knjižnica je vezana uz stručnu Matičnu službu te uz nacionalne, regionalne, znanstvene knjižnice, kao i uz knjižnice škola. Gradska knjižnica i čitaonica Milivoja Cvetnića Hrvatska Kostajnica pripada VII. tipu
knjižnica (prema popisu stanovništva iz 2011., Hrvatska Kostajnica ima 2.756 stanovnika ).

 

Članska iskaznica

Članska iskaznica je uvjet za korištenje knjižničnim uslugama te se na zahtjev
predočuje dežurnom knjižničaru. Članskom iskaznicom može se služiti samo njezin vlasnik. Iznimno, iskaznicu s tuđim imenom mogu koristiti samo članovi uže obitelji vlasnika iskaznice, ako je spriječen doći osobno.Zloupotreba članske iskaznice nije dozvoljena. Ako se ustanovi zloupotreba, Knjižnica će postupiti s odredbama članka 30. stavak 2. Izgubljenu iskaznicu član je dužan prijaviti knjižničaru, kao i promjenu prebivališta te promjenu ostalih podataka.
Izrada nove iskaznice naplaćuje se prema Cjeniku usluga Knjižnice, osim ako se iskaznica zamjenjuje zbog promjene podataka ili istrošenosti.

Godišnja članarina

Zaposlenici i umirovljenici

4,00 EURA

Studenti

3,00 EURA

Učenici (osnovna i srednja škola)

2,00 EURA

Nezaposleni (s potvrdom kao dokazom HZZ-a )

BESPLATNO

Scroll to Top
Skip to content