GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

MILIVOJA CVETNIĆA

HRVATSKA KOSTAJNICA

O nama

Gradska knjižnica i čitaonica Milivoja Cvetnića Hrvatska Kostajnica po svojoj funkciji i namjeni organizirana je kao javna knjižnica koja svoju djelatnost obavlja na području Grada Hrvatska Kostajnica i šire..

Osnovna zakonska djelatnost knjižnice obuhvaća nabavu, stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, izradu informacijskih pomagala, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima, osiguravanje korištenja i posudbe građe te protoka informacija, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju građe, informacijskih pomagala i izvora, kao i vođenje dokumentacije i statistike o građi i korisnicima te o poslovanju.

Novosti

Usluge

Posudbene usluge

Osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe.

Informacijske usluge

Izrada informacijskih materijala i pomagala te omogućavanje pristupačnosti
knjižnične građe, novina, časopisa i informativnih materijala korisnicima.

Informatičke usluge

Pomoć korisnicima pri korištenju tehničkih i informatičkih pomagala i izvora informacija uz mogućnost samostalnog korištenja (kopiranje, ispis, skeniranje, mrežno pretraživanje).

Kulturno-obrazovne usluge

Zadovoljavanje kulturnih i informacijskih potreba lokalne zajednice kroz
organizaciju i pomoć u organizaciji kulturnih i obrazovnih događanja (razne vrste radionica i tečajeva, izložbe, koncerti, književne večeri i književni susreti, folklorne i turističke manifestacije, kino projekcije, kazališne i lutkarske predstave za djecu i odrasle).

Van_2_Freepik

Tehničke i ostale usluge

Posudba i najam tehničke opreme koju knjižnica posjeduje, usluga pokretne knjižnice (bibliokombi).

Knjižnični katalog

Scroll to Top
Skip to content